Fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet under en längre tid ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancersjukdomar (framför allt tjocktarmscancer och bröstcancer) men även psykiska besvär och problem från rörelseapparaten.

Att sitta stilla många timmar om dagen utan avbrott ökar risken för en mängd sjukdomar, även om man är fysisk aktiv i övrigt.

Socialstyrelsen rekommenderar i ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder” att hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig uppföljning eller stegräknare till vuxna personer med otillräcklig fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en medicinsk ordination och ordineras på samma sätt som ett läkemedel. Ordinationen ska utgå från FYSS, som ett verktyg för dig som arbetar med att ordinera fysisk aktivitet.