Utbildningar - hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Gävleborg erbjuder utbildningar som stöd till verksamheternas arbete inom det hälsofrämjande området.

Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Utbildningar som anordnas

  • Alkohol - rådgivande samtal om riskbruk av alkohol
  • Fysisk aktivitet på recept (FaR) - inspiration
  • Matvanor - samtal och råd om bra matvanor
  • Motiverande samtal - grundutbildning
  • Motiverande samtal - fördjupningsutbildning
  • Sjukdomsförebyggande metoder - grundutbildning
  • Tobak - enkla råd
  • Tobak - grundutbildning i tobak och avvänjning
  • Tobak - diplomeringsutbildning i tobak och avvänjning

Anmälan och information

Medarbetare inom Region Gävleborg anmäler sig och får mer information om utbildningarna via kompetensportalen  

Externa vårdgivare anmäler sig och får mer information om utbildningarna av Ulrika Olsson ulrika.olsson@regiongavleborg.se

Vid frågor om utbildningarna kontakta Ulrika Olsson ulrika.olsson@regiongavleborg.se eller Sara Sjölin sara.sjolin@regiongavleborg.se