Motiverande samtal - MI

Motiverande samtal är en väl beprövad metod som bygger på ”Motivational Interviewing utvecklad av W Miller & S Rollnick.

Samtalsmetoden innebär att aktivt lyssna och plocka fram individens egna resurser för att ta beslut i en beteendeförändring. Metoden är användbar i livsstilförändringar men även inom andra områden bl. a. behandling och rehabilitering samt personalsamtal.

Utbildningar

Grundutbildning och fördjupningsutbildning i motiverande samtal anordnas se utbildingar.