Samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning

Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning är en organisation för överläggningar, samråd, ömsesidig information och kunskapsöverföring mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg.

Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning möjliggör för brukar- och intresseorganisationerna att påverka för dem gemensamma och övergripande frågor som beslutas i Region Gävleborg.

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2018: 30 januari, 24 april, 28 augusti, 30 oktober.

Samverkansgrupp

Mötesdatum 2018: 22 februari, 17 maj, 20 september, 22 november.