Brukarråd psykiatri

Brukarråd psykiatri är en organisation där brukar- och intresseorganisationerna utgör ett stöd inför verksamhetsförändringar och medverkar i konsekvensbeskrivningar inför strategiska beslut.

Brukar- och intresseföreningarna stimuleras till ansvarstagande och engagemang genom att involveras i att planera, genomföra och följa upp åtgärder i verksamheten.

Arbetsordning

Brukarråd psykiatri - Regiongemensam arbetsordning

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2018: 26 januari, 27 april, 14 september, 2 november.

Brukarråd

Mötesdatum 2018: 12 februari, 21 maj, 8 oktober, 26 november.

Protokoll