Bidrag till handikapporganisationer

Samordnaren för funktionsnedsättning ansvarar tillsammans med brukar- och intresseorganisationerna för Region Gävleborgs bidrag. Bidrag ges som organisationsbidrag och aktivitetsbidrag.

Direktadress till denna sida är regiongavleborg.se/ph/bidrag

Bidrag till brukar- och intresseorganisationer

Bidrag till brukar- och intresseorganisationer, Region Gävleborg

Bidrag till brukar- och intresseorganisationer, Region Gävleborg - förenklad 

Ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för aktivitetsbidrag är 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti och 15 oktober. Veckan efter ansökningsdatumet tas beslut om ansökt aktivitetsbidrag. Beslut skickas ut därefter.

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag utbetalas som grund- och verksamhetsbidrag till respektive länsorganisation utifrån medlemsantal och verksamhetsberättelse från förutvarande verksamhetsår.

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidragen ska ge brukar- och intresseorganisationer bättre ekonomiska möjligheter att företräda de med funktionsnedsättning i länet.

Bidragen skall även främja samverkan och stimulera till ökat erfarenhetsutbyte mellan olika organisationer.

Blanketterna nedan kan fyllas i digitalt men måste skrivas under och skickas per post.

Aktivitetsbidrag - Ansökningsformulär, Region Gävleborg - blankett

Aktivitetsbidrag - Komplettering/Bilaga till ansökan - blankett

Redovisning av aktivitetsbidrag, Region Gävleborg - blankett

Blanketterna skickas till:

Region Gävleborg
Samordnare funktionsnedsättning
801 88 Gävle