Rehabiliteringsgaranti

Rehabiliteringsarbetet för psykisk ohälsa och långvarig smärtproblematik finns med i Överenskommelse 2017-2018 – en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.

Målgrupperna för arbetet är kvinnor och män i arbetsför ålder 16 – 67 år med lätt/medelsvår ångest och depression, stress och smärta i nacke, axlar och ländrygg. Intentionen med rehabiliteringsgarantin är att fler kvinnor och män erbjuds tillgång till behandling med evidens- baserade metoder.

Fokus ligger på arbetsåtergång och att kontakter med arbetsgivare stimuleras. Behandlingsmetoderna är också utökade till att även omfatta internet- psykodynamisk behandling samt behandlingar utförda av fysioterapeuter.

Efter ansökan från chef och godkännande för att utföra behandlingar inom rehabgarantins ram ska behörig behandlare öppna och registrera genomförda behandlingar i databasen.

Instruktioner och krav för behandlingar finns att läsa i Rutin för rehabgarantin. Där finns bland annat målgrupp och godkända behandlingsformer beskrivna. I rutinen finns även länk till databasen för registrering http://rehabgarantirapport/

Enheter som inte har tillgång till databasen skickar in underlagen i pappersform, se rutinen.

Observera: Endast fullständigt genomförda behandlingar ska registreras! Skriv inte in patienten i databasen innan behandlingen är slutförd.

För instruktioner för ifyllnad av databasen - läs under "Mer information". 

Kontaktuppgifter

rehabgarantin@regiongavleborg.se