Bra sjukskrivning

Bra Sjukskrivning är samlingsnamnet för det utvecklingsarbete som bedrivs i landstinget för att få en tydlig och säker sjukskrivningsprocess.

Arbetet i Bra Sjukskrivning vilar på två ben. Det ena är den landstingsinterna utvecklingen relaterat sjukskrivningsprocessen samt rehabiliteringsgarantin. Det andra är det verksamhetsstödjande och långsiktiga arbetet som sker i den Försäkringsmedicinska Kommittén.