Informationsmaterial

Informationsmaterialet är tänkt att användas vid APT, informationsträffar och liknande. Materialet har tagits fram av arbetsgruppen för Journal via nätet.

Rapport från Inera - Journal via nätet (pdf)

Journalen - arbetsplatsinformation (ppt)

Journalen - arbetsplatsinformation (pdf)

Journalen - arbetsplatsinformation (film) 

Patientinformation Journalen (pdf)

Begäran försegling av journal via nätet 

Begäran om upplåsning av förseglad journal via nätet