Filmer om Journalen

Informationsfilmer om e-tjänsten Journalen, hur det fungerar praktiskt att använda Journalen och hur några användare upplever e-tjänsten. 

Filmerna är framtagna av Region Jönköpings läns respektive Region Skåne, vilka redan har infört journal via nätet.

Instruktionsfilm - Journalen via nätet 

ejournalfilmen.se - hur användare upplever journal via nätet 

Jeanette om journal via nätet - en film från Norrbottens läns landsting