Journalen

Region Gävleborg är ansluten till e-tjänsten Journalen (via nätet) från den 1 november 2016, anteckningar visas från den 1 oktober 2016. E-tjänsten ger invånarna tillgång till sin journal via 1177 Vårdguiden.

I dagsläget visas inte all information som finns dokumenterad i patientens journal i Region Gävleborg. Stegvist införande sker av nya informationsmängder.

Målbilden är att, vid utgången av år 2020, alla invånare ska ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård samt tandvård. Vårdnadshavare har tillgång till sina barns information fram tills det att barnet fyller 13 år.

Mer om e-tjänster på 1177 Vårdguiden