Bårhus och obduktion

Gävle sjukhus

Klinisk Patologi och Cytologi ansvarar för bårhus och obduktion på Gävle sjukhus.

Transport till bårhuset utförs externt av de begravningsbyråer som har uppdraget.

  • Den avlidne skall vara ID-märkt. Saknas ID-märkning kontaktas avdelningen där den avlidne vårdades vid dödsfallet och personal därifrån får märka kroppen i efterhand på bårhuset.
  • Den avlidne ska ligga på ett lakan samt ha ett lakan över sig.
  • Blanketten för fastställande av dödsfall ska bifogas, den ska vara korrekt ifylld och ligga i en plastmapp. 
  • Om det gäller barn och foster från förlossningen ska adekvat dokumentation bifogas, se lokala rutiner.
  • Värdesaker får inte medfölja till obduktionsavdelningen. Dessa ska enligt särskilda föreskrifter omhändertas av remitterande instans.

Hudiksvalls sjukhus och Bollnäs sjukhus

Under dagtid kontaktas vaktmästeriet för transport. Övrig tid kontaktas begravningsbyrån som fått uppdraget.

Söderhamns sjukhus

Begravningsbyrån som fått uppdraget kontaktas (finns ingen vaktmästare på plats).

Obduktion

Klinisk obduktion utförs på Gävle sjukhus, men vid oklara dödsfall skickas den avlidne till rättsmedicin i Uppsala. Avlidna barn och foster skickas då det begärs till Uppsala för obduktion.

Anhöriga bör ges skälig tid för att ta ställning till eventuell obduktion, men alltför lång tid från dödsfall till obduktion ska om möjligt undvikas. Ifylld obduktionsremiss ska ha lämnats till obduktionsavdelningen inom fem arbetsdagar efter dödsfallet. Därefter överlämnas den avlidne till anhöriga/begravningsbyrå.

Beställning av en obduktion görs genom att obduktionsremissen fylls i och antingen skickas med den avlidne, sänds med post eller faxas till enheten för Klinisk Patologi och Cytologi, Gävle sjukhus, 801 87 Gävle, budstation - 136 -, faxnr: 026-15 48 74. Obduktionsremiss som inte anländer till enheten eftersöks inte. Detsamma gäller om det finns ett kryss i rutan "Oklart".

Obduktion utförs vid fall av naturlig död, då giltig obduktionsremiss skickats in. Vid misstanke om onaturlig död kontaktas remitterad läkare som i sin tur får ta kontakt med polisen. Eventuell påbörjad obduktion avbryts då för vidare undersökning på rättsmedicinsk avdelning.