Stöd vid svåra samtal med barn

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram filmer om hur yrkesverksamma i offentlig sektor kan prata med barn som har varit eller är med om svåra situationer.

Filmerna handlar om:

  • Att strukturera svåra samtal
  • Samtal med barn om svåra upplevelser
  • Samtal med barn om självmordstankar
  • Samtal med barn om självskadebeteende
  • Samtal med barn om våld i nära relationer
  • Samtal med nyanlända barn
  • Personal som arbetar med svåra samtal

Stöd vid svåra samtal med barn - SKL