Komjölksproteinfri kost – Nytt informationsmaterial

Nu finns en ny reviderad personalhandledning om komjölksproteinfri kost tillgänglig på BHV:s hemsida under rubriken Informationsmaterial ”Komjölksproteinfri kost – personalhandledning”.

Där finns också ett informationsblad som kan skrivas ut och delas ut till föräldrar ”Komjölksproteinfri kost – föräldrainformation”.