Blanketter

Underlag för Nödvändig tandvård

Underlag för Nödvändig tandvård

Beskrivning av en individs omvårdnadsbehov

Blankett för beskrivning av patientens omvårdnadsbehov 

Avvikelse

Blankett anmälan om avvikelse för kommunens personal

De som omfattas av stödet ”Nödvändig tandvård” får ett grönt tandvårdsintyg/kort som bekräftar att de har rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdavgift.

Det är oftast kommunernas biståndshandläggare, sjuksköterskor eller enhetschefer i kommunernas vård och omsorgsboenden som utfärdar underlag om detta.