Nitha - nationellt IT-stöd för händelseanalys

Händelseanalyser är en viktig del av patientsäkerhetsarbetet. Nitha är ett IT-verktyg för att göra händelseanalyser.

NITHA bygger på ett standardiserat arbetssätt och gemensamma termer och begrepp, och det ska öka samarbetet i landet som helhet.

Informationen i NITHA blir sökbar mellan olika vårdgivare och ger användarna helt nya möjligheter att lära av varandras erfarenheter, lokalt och regionalt men även mellan landets alla vårdgivare. Det är också en bas för framtida forskning.

Det databaserade verktyget, som är framtaget för att fungera på nationell nivå, stöder metodiken i handboken Risk- och händelseanalys.

Läs mer här: NITHA - Nationellt IT-stöd för händelseanalyser

Support

Vid frågor kring eller behov av support i Nitha kontakta lokala administratörer i Region Gävleborg, patientsäkerhetssamordnare Ulla-Carin Ivarsson 070-380 22 13 eller Eva Sving 070-266 09 44.