Forskning och studier

Om forskning och studier för vårdgivare och samverkansaktörer.

Samhällsmedicin verkar för hållbar utveckling, jämlikhet och god hälsa genom evidens. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, vänder sig till sjuksköterskestudenter och genomförs inom Region Gävleborgs verksamheter eller i verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg.