Projektbanken

Projektbanken är en förteckning över de projekt som beviljats medel från Region Gävleborg. Projektbanken innehåller beviljade projekt från och med 2007.

Vad är Projektbanken?

I projektbanken hittar du information om alla beviljade projekt. Du kan bland annat läsa om:

 • Vad projektet heter
 • Vad projektet handlar om
 • Vem som är projektägare
 • Vilken organisation som har beslutat om projektet
 • Hur mycket medel som har beviljats
 • Hur medfinansieringen ser ut
 • När projektet startar
 • När projektet slutar
 • Vilket/a län som berörs av projektet
 • Vilken/a kommuner som berörs av projektet
 • Projektets diarienummer

Mer information:
Projektbanken