Stöd och finansiering

Region Gävleborg ger stöd till små och medelstora företag som bedriver verksamhet i Gävleborgs län. Stöd ges också till regionala utvecklingsprojekt. Båda stödformerna ges för att stimulera hållbar tillväxt och utveckling.Företagsstöd
Här kan du som har ett litet
eller medelstort företag hitta information om hur du söker regionala företagsstöd. 

 Projektmedel
 

Här kan du som offentlig förvaltning, förening,
eller organisation hitta information om regionala projektmedel.Verksamt Gävleborg
Här kan du som startar, driver och utvecklar företag hitta information om rådgivning, erbjudanden och finansiering.