Regionalt bidrag för företagsutveckling

Stöd kan ges till befintliga och nya företag med färre än 250 anställda som inte är verksamma i jordbruks-, trädgårds- och fiskenäringen.

I vårt informationsblad Information företagsstöd kan du läsa mer om de olika stöden som finns att söka.

  • Investeringsbidrag
  • Konsultcheck
  • Samverkansprojekt
  • Mikrostöd

Ansökan och information

Vi ser helst att du använder webbansökan när du ansöker om stöd. Alternativt skickar du din ansökan till:

Region Gävleborg
Utvecklingsavdelningen/Kvalitet och analys
801 88 Gävle

Ansökan regionalt bidrag företagsutveckling