Fossilfritt Gävleborg 2030

I arbetet med att skapa förutsättningar för ett fossilfritt Gävleborg 2030 ska de olika delarna i transportsystemet (beteendeförändringar, infrastrukturplanering, fossilfria drivmedel med mera) sammanfogas till en helhet. Som en del av detta arbete behöver vi ta fram en plan för hur detta ska gå till, en så kallad roadmap.

Roadmapen ska samla upp länets aktörer i en gemensam process. Med hjälp av denna process blir det sedan möjligt att prioritera nödvändiga aktiviteter. Dessutom ska roadmapen även stärka upp och ta tillvara på de regionala utvecklingseffekterna som kommer att uppstå när arbetet börjar ta fart.

Syfte

Syftet med roadmapen är att samordna och synliggöra gemensamma prioriteringar för ett fossilfritt transportsystem. Genom roadmapen skapas en gemensamt förankrad målsättning och handlingsplan för Gävleborg.

Mål

Det övergripande målet är ett fossilfritt Gävleborg 2030. Målet gäller hela länet, det vill säga både offentliga organisationerna, företag och medborgare. Fokus för arbetet är infrastruktur, fordon, drivmedel och beteendeförändring.

Samverkansgrupp fossilfritt Gävleborg

En samverkansgrupp för ett fossilfritt Gävleborg har bildats för att flera aktörer ska kunna samverka kring olika arrangemang. Samverkansgruppen ska skapa förutsättningar för att medborgare, företag och offentlig sektor ska kunna bidra i omställningen utifrån sina förutsättningar och behov.

Idag ingår följande representanter i gruppen:

  • BiodrivMitt 
  • Gästrike Ekogas
  • Högskolan i Gävle
  • Länsstyrelsen
  • Sandbacka Sciene park
  • Söderhamn nära
  • Region Gävleborg (sammankallande)