Diplomerade arbetsplatser

Följande arbetsplatser är diplomerade enligt Cykelvänlig arbetsplats Gävleborg:

ArbetsplatsOrtKommun***
Bollnäs Bostäder Bollnäs Bollnäs kommun **
Bollnäs folkhögskola Bollnäs Bollnäs kommun *
Friskolan Lust & Lära Bollnäs Bollnäs kommun *
Gavlefastigheter Gävle Gävle Kommun **
Samhällsbyggnadskontoret Bollnäs Bollnäs kommun **
Förvaltningshuset Gävle kommun Gävle Gävle kommun **
Förvaltningshuset Ljusdals kommun Ljusdal Ljusdals kommun *
Stadshuset Gävle Gävle kommun **
IT-avdelningen Gävle Gävle kommun *
Polhemskolan Gävle Gävle kommun *
Sweco Gävle Gävle kommun ***
Söderhamns stadsbibliotek Söderhamn Söderhamns kommun *
Tekniska förvaltningen
Hudiksvalls kommun 
Hudiksvall Hudiksvalls kommun *
Länsstyrelsen Gävleborg Gävle Gävle kommun ***
Högskolan i Gävle Gävle Gävle kommun *
Gävle drift & service Gävle  Gävle kommun *
Skolkontoret, utbildning Gävle Gävle kommun **
AB Gavlegårdarna Gävle Gävle kommun ***

 

Kommuner som uppmuntrar arbetsplatser att diplomera
sig som ”Cykelvänlig arbetsplats” är: 

Bollnäs kommun
Gävle kommun
Hudiksvalls kommun
Ljusdals kommun
Ovanåkers kommun
Sandvikens kommun
Söderhamns kommun