Hållbara transporter

Regionala Mobilitetskontoret Gävleborgs viktigaste uppgift är att stötta och stärka regionens arbete med hållbara transporter.

Vi arbetar för att:

  • Minimera miljöpåverkan från resor och transporter
  • Minska antalet tjänsteresor i länet
  • Förbättra trafikmiljön för skolelever
  • Stöd vid framtagande av miljökrav i upphandlingar
  • Främja hållbara mötesalternativ
  • Mobility Management i objekt i Länstransportplanen

Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg är en länk i arbetet med att uppnå de regionala energi- och klimatmålen och driver det regionala nätverket Hållbart resande Gävleborg. I nätverket är kommunerna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen, Trafikverket, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg representerade.

Regionala Mobilitetskontoret Gävleborg är ett initiativ från dåvarande Landstinget Gävleborg som startade 2012 där det ända sedan 2001 pågått satsningar för att minimera miljöpåverkan från resor och transporter i Gävleborgs län.