Tillbakablick på invigningen

Den 22 juni 2016 invigdes Elväg E16. Så här några månader efteråt kan man konstatera att invigningen blev en stor succé och fick stort genomslag i media, både nationellt och internationellt.

Även vädergudarna var på rätt sida. Projektgruppen från Region Gävleborg vill rikta ett stort tack till alla som var där och bidrog till den goda stämningen.

Efter invigningen har test- och besöksverksamheten startats upp. Tekniken testas och utvärderas en vecka per månad, ofta med lastad lastbil. En strid ström av besökare kommer till Sandviken från myndigheter, akademi och näringslivet, nationellt och internationellt.

Finns det intresse att besöka Sandviken och elvägen kontakta oss gärna.

Se filmen nedan som ger en tillbakablick från invigningen den 22 juni 2016.