Samarbete för fossilfria godstransporter i Tyskland och Sverige

Förutom den redan avtalade överenskommelsen kring utvecklingen av elvägar mellan Löfvén och Merkel från januari 2017 har nu Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon och  tecknat avtal med Tysklands motsvarighet Dr Norbert Salomon om samarbete kring elvägsutveckling och laddinfrastruktur.

Samarbetet ska pågå till minst år 2020.

Läs hela artikeln på Trafikverkets hemsida