Världens första elväg på E16

Region Gävleborg intar en ledande position i klimatforskningen och genomför ett innovativt projekt kring elvägar.

Kontakt: Magnus Ernström, projektägare 026-65 02 33.

 


Nyheter