Remiss trafikförsörjningsprogram

Under remisstiden finns möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. Svar på frågor och synpunkter som kommer Region Gävleborg tillhanda innan den 15 maj kan komma att delges andra remissinstanser i syfte att öka delaktigheten och underlätta hanteringen av remissvaren.

Remissvar

Senaste dag att lämna remissvar är den 30 juni 2016.

Remissvar via e-post: rg@regiongavleborg.se Ange HN2015/46 i ämnesraden.

Remissvar via post:
Region Gävleborg
X-trafik
801 88 Gävle

Ange HN2015/46 i brevrubriken.

Dokument

Missivbrev remiss regionalt trafikförsörjningsprogram

Remissutgåva regionalt trafikförsörjningsprogram Gävleborg 2030

Regionalt trafikförsörjningsprogram Bilaga 1 - 3

Regionalt trafikförsörjningsprogram Bilaga 4.pdf

Regionalt trafikförsörjningsprogram Bilaga 5 - 11.pdf