Kollektivtrafik

X-trafik utvecklar och upphandlar kollektivtrafiken i Gävleborgs län.

På X-trafiks webbplats kan du söka tidtabeller, kartor och information för bussar och tåg i länet. 

www.xtrafik.se

Region Gävleborg, X-trafik
Box 125
826 23 Söderhamn

0270-741 00

xtrafik@regiongavleborg.se

Trafikupplysningen

Här får du hjälp med att planera din resa.

0771-9 10 10 9

Sjukresor i Gävleborg

Läs om sjukresor och ersättningsregler för sjukresor i Gävleborg.

Trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gävleborgs län gäller för perioden 2016-2030.

Regionalt Trafikförsörjningsprogram och bilagor hos X-trafik