Bredband

Kommunikation i alla dess former är en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling i vårt samhälle. Bredband är en digital motorväg som ger möjlighet till snabb kommunikation och tillgång till information och tjänster.

Syftet med detta är att möta framtidens behov av hastighet/kapacitet för de tjänster som finns och som är på väg fram. Vi utgår från den nationella strategin där man ställer upp det konkreta målet att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har tillsammans arbetat fram en regional bredbandsstrategi för Gävleborgs län. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kommuner, nätoperatörer, Högskolan i Gävle, Mellansvenska handelskammaren.

Läs mer om Region Gävleborgs arbete med bredbandfrågor.