Bredband

Kommunikation i alla dess former är en förutsättning för tillväxt och hållbar utveckling i vårt samhälle. Bredband är en digital motorväg som ger möjlighet till snabb kommunikation och tillgång till information och tjänster.

Syftet med detta är att möta framtidens behov av hastighet/kapacitet för de tjänster som finns och som är på väg fram. I den nationella strategin finns tre mål:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har tillsammans arbetat fram en regional bredbandsstrategi för Gävleborgs län som gäller 2012-2020. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kommuner, nätoperatörer, Högskolan i Gävle, Mellansvenska handelskammaren.

Läs mer om Region Gävleborgs arbete med bredbandfrågor.