Kontaktpersoner - Regional utveckling

Regionstab regional utveckling

Magdalena Berglin
Strateg
magdalena.berglin@
regiongavleborg.se

026-65 02 32

Magnus Ernström
Strateg
magnus.ernstrom@
regiongavleborg.se

026-65 02 33

Ann-Christin Gagge
Handläggare samordnare
ann-christin.gagge@
regiongavleborg.se

026-65 02 21

Carina Löfgren
Strateg
carina.lofgren@
regiongavleborg.se

026-65 02 36

Carina Åkerberg
Strateg
carina.akerberg@
regiongavleborg.se

026-65 02 23

Arbetsmarknad och kompetens

Niclas Cronsell
Avdelningschef
niclas.cronsell@
regiongavleborg.se

026-65 02 38

Lena Lejerström
Näringslivsstrateg
lena.lejerstrom
@regiongavleborg.se

026-65 02 24

Anna Beminge Linde
Näringslivsstrateg
anna.beminge.linde@
regiongavleborg.se

026-65 02 25 

Johannes Sjögren
Kompetensstrateg
johannes.sjogren@
regiongavleborg.se

026-53 16 01

Carina Otterclou
Kompetensmäklare
carina.otterclou@
regiongavleborg.se

026-15 65 60

Sam Cole
Affärsutvecklare
samuel.james.cole@
regiongavleborg.se
026-15 45 43

Marie Östblom
Produktutvecklare
marie.ostblom@
regiongavleborg.se

026-15 42 67

Per Brykt
Investeringsfrämjare
per.brykt@
regiongavleborg.se

026-15 45 90

Thomas Lundberg
Kompetensstrateg
thomas.c.lundberg@
regiongavleborg.se

026-53 15 13 

Pia Forsberg
Handläggare/samordnare
pia.forsberg@
regiongavleborg.se

026-15 86 09

Marianne Andrén
Samordnare/sakkunnig
marianne.andren@
regiongavleborg.se

073-460 77 01

Ann Pedersen 
Samordnare/sakkunnig
ann.pedersen@
regiongavleborg.se
 
026-15 30 17

Veronica Östblom 
Projektledare
veronica.ostblom@
regiongavleborg.se
 
026-53 14 47

Roger Engmalm
Projektledare
roger.engmalm@
regiongavleborg.se

026-15 03 68

Linda Källgren
Projektledare
linda.kallgren@
regiongavleborg.se

026-15 54 40

Infrastruktur och samhällsplanering

Göran Unger 
Avdelningschef
goran.unger@
regiongavleborg.se

070-332 63 76

Mikael Lif
Strateg - miljö
mikael.lif@
regiongavleborg.se

070-590 80 87

Helena Olsson
Strateg - miljö
helena.m.olsson@
regiongavleborg.se

070-275 90 89

Marie Hjort 
Strateg - energi och klimat
marie.hjort@
regiongavleborg.se

076-146 2670

Magnus Olander
Projektledare - energieffektivisering
magnus.olander@
regiongavleborg.se

073-021 10 94

Bengt Valdmarsson
Strateg - bredbandskoordinator
bengt.valdemarsson@
regiongavleborg.se

070-365 80 99

Annica Aneklev
Projektledare - bredbandsutbyggnad
annica.aneklev@
regiongavleborg.se

073-077 82 12

Olof Linde
Strateg - regional samhällsplanering
olof.linde@
regiongavleborg.se

070-603 24 64

Christoffer Westerberg
von Bothmer 
Strateg - infrastruktur
christoffer.westerberg.von.bothmer@
regiongavleborg.se

072-718 87 30

Anna Backlin 
Strateg - miljö
anna.backlin@
regiongavleborg.se
 
070-593 29 22

 

Christine Sisell 
Strateg - hållbart resande
christine.sisell@
regiongavleborg.se

070-3549554

Folkhälsa och hållbarhet

Hanna Höghielm
Avdelningschef
hanna.hoghielm@
regiongavleborg.se

070-261 22 90

Emma Mårtensson
Strateg
emma.martensson@
regiongavleborg.se

072-203 81 41

Jennie Palmberg
Strateg
jennie.palmberg@
regiongavleborg.se

072-504 67 72

 

Linnéa Voxberg
Strateg
linnea.voxberg@
regiongavleborg.se

072-504 73 46

Maria Sundman
Strateg
maria.sundman@
regiongavleborg.se

072-5047530