Internationalisering

Gävleborg vill vara en internationellt aktiv region som bidrar till en fredlig och demokratisk utveckling i världen samt tillvaratar de möjligheter EU-medlemskapet ger.

Att utveckla Region Gävleborgs relationer till omvärlden syftar till att stärka den regionala konkurrenskraften och tillväxten. Det internationella utvecklingsarbetet skapar ett mervärde för Gävleborg och dess medborgare, näringsliv, organisationer, förtroendevalda och medarbetare.

Region Gävleborg har lokal representation i Bryssel via Central Sweden. Gävleborg är också medlem i de europeiska regionala organisationerna Assembly of European Regions, AER, och Europas Perifera Maritima Regioner, CPMR.