Elsie-Marie Einarsson och Dagmara Hälsing välkomnar satsningar som Hälsa i Sverige. - I min roll som integrationshandläggare är det viktigt att ha en bra förståelse och kunskap om hur vi bättre kan bemöta nyanlända, säger Elsie-Marie Einarsson.

Satsning ska minska risken för psykisk ohälsa hos nyanlända

Under 2017 genomför Region Gävleborg – i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – en utbildningssatsning som fått namnet Hälsa i Sverige. Syftet är att minska risken för psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända samt förbättra förutsättningarna för återhämtning och etablering i Sverige.

- Jag har gått utbildningen som heter Hälsostöd. Egentligen riktar den sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal, men eftersom jag möter nyanlända i mitt dagliga arbete har jag verkligen haft stor nytta av den.

Det säger Elsie-Marie Einarsson, integrationshandläggare vid Ovanåkers kommun. Hon fortsätter:

- Bland annat har den har gett mig verktyg för att kunna hålla hälsostödsgrupper med nyanlända som kommer till vår kommun.

Bemötandet av nyanlända viktigt

Till Elsie-Marie på Integrationsmottagningen kommer nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige och behöver hjälp. Det kan gälla alla möjliga frågor. En del av dem mår inte bra. Det kan bero på traumatiska händelser i hemlandet eller i samband med flykt och ovissheten kring framtiden.

- Om man inte mår bra är det svårt att lära sig ett nytt språk och förstå hur det nya samhället fungerar, förklarar Elsie-Marie Einarsson.

Hon tror därför att satsningar som Hälsa i Sverige är viktigt. 

- I min roll som integrationshandläggare är det viktigt att ha en bra förståelse och kunskap om hur vi bättre kan bemöta nyanlända, säger Elsie-Marie Einarsson.

Karin Jansson (MP), ordförande i hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg, håller med.

- En gott mottagande i det nya landet är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt integrationsarbete. Hälsa i Sverige är ett bra exempel på hur vi genom gränsöverskridande samarbete kan utveckla just detta mottagande. Det är även glädjande att Region Gävleborg är en del i detta viktiga arbete, säger Karin Jansson.

Det är SKL, som inom ramen för Hälsa i Sverige, har tagit fram nationella utbildningar som motsvarar de faktiska behoven i regioner och landsting. De nationella utbildningarna är utformade för att ge deltagarna möjlighet att sprida kunskaperna vidare till kollegor och andra medarbetare. 

- Alla som går utbildningen Hälsostöd får en gruppledarguide och de verktyg som behövs för att leda grupperna. Det har vi gjort i Ovanåkers kommun med gott resultat, säger Elsie-Marie Einarsson.

Lyckosamma gruppträffar 

Sammanlagt har vi under våren 2017 genomfört tolv stycken gruppträffar i två olika språk, där nyanlända har deltagit. Hur har flykten påverkat hälsan? Stress och sömn, vad kan man själv göra för att få ordning på detta? Hur ska man tänka kring mat och fysiska aktiviterer, men även tobak, alkohol, och narkotika? Det är några frågeställningar som har legat till grund för diskussionerna. 

- Atmosfären på dessa träffar har varit bra och många har vågat dela med sig om sina erfarenheter, även om det ibland kan vara känsligt, berättar Elsie-Marie Einarsson.

Hon berättar att många idag mår bättre. En av de som tydligt märk detta är Dagmara Hälsing. Hon är enhetschef på Aktivitetshuset i Edsbyn och en av dem som dagligen träffar de nyanlända.

- Många av de som gått på gruppträffarna kommer till oss och det är glädjande att kunna konstatera att de mår lite bättre, säger Dagmara Hälsing.

Hon berättar att det handlar mycket om att de fått möjligheten att berätta sin historia. 

- De har blivit sedda och någon har lyssnat på dem. Samtidigit har de insett att de inte är ensamma, det finns fler som har liknade erfarenheter, förklarar Dagmara Hälsing.

Else-Marie håller med: 

- I vissa kulturer kan det vara så att man inte berättar att man mår dåligt, det kan vara förknippat med skam. Det vi har gjort under gruppträffarna är att vi har försökt avdramatisera det hela. Det är många som någon gång i livet drabbas av depression, säger Elsie-Marie Einarsson.

Fakta Hälsa i Sverige

I början av sommaren 2016 beviljade regeringen SKL 30 miljoner för att sprida och implementera effektiva arbetssätt för att främja nyanlända och asylsökandes hälsa genom Hälsa i Sverige. Hälsa i Sverige syftar till att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att förbättra hälsan hos gruppen asylsökande och nyanlända.

- Målet för programmet och för landstingens/regionernas deltagande är att öka antalet genomförda hälsoundersökningar, göra det lättare att identifiera behov och erbjuda tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling av den fysiska och psykiska hälsan samt öka förutsättningarna för en snabb återhämtning och etablering, säger Kristina Nilsson, strateg Folkhälsa och hållbarhet och ansvarig för satsningen inom Region Gävleborg.

 

Mer information

För en positiv hälsoutveckling bland asylsökande och nyanlända

Uppdrag Psykisk Hälsa - Hälsostöd (HiS2B)