Industridagen 2019 till Gävleborg

Den 30 september kommer svensk industris största evenemang till Gävleborg – Industridagen 2019. Region Gävleborg, Sandvik AB och Högskolan i Gävle står tillsammans värd för evenemanget som för första gången har sin placering i Gävleborg, i Göransson Arena i Sandviken.

Gävleborgsregionen har fått det ärofyllda uppdraget att stå värd för evenemanget. Mellan 500-600 nyckelpersoner väntas komma, bland dem några av de viktigaste beslutsfattarna från politiken, offentliga verksamheter, företag, utbildningssystem och civilsamhälle. Dagen kommer att bestå av diskussioner som ska ligga till grund för viktiga beslut på temat ”Lära för livet – i regional samverkan”. Fokus ligger på industriell omvandling och vikten av kompetenshöjning för ett Gävleborg med goda framtidsutsikter och stark konkurrenskraft.

- Med den starka tradition som Gävleborg har av industriell utveckling hos stora, medelstora och små företag, har vi fantastiska möjligheter till en framtid med fler industriella innovationer och ökad konkurrenskraft, säger Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S), Region Gävleborg.

Rundabordssamtal för en
konkurrenskraftig framtid

Under året fram till 30 september kommer Industrirådet att bjuda in till rundabordssamtal med frågeställningen ”Hur ska vi identifiera och lösa de hinder som står i vägen för ett effektivt samarbete?” Utfallet från dessa samtal presenteras på Industridagen där de bearbetas ytterligare för att sedan samlas i en nationell handlingsplan.

Liknande rundabordssamtal kommer att genomföras under våren inom vår region. Dessa ska bidra till en så kallad ”Gävleborgsberättelse” och till ett pågående arbete att ta fram en regional handlingsplan för industriell omvandling. Till dessa samtal bjuds samhällsaktörer från olika delar av samhället in, från till exempel olika typer av företag, forskning och utbildning, offentliga verksamheter och intresseorganisationer.

- Att samlas på detta sätt, med kompetenser och insikter från olika håll, är jag övertygad om att vi tillsammans kan lösa samhällsutmaningarna vi står inför, säger Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S), Region Gävleborg.