Spridning – Upphandlingsdriven innovation

Spridning i media

Sedan projektet startade har det skrivits om det i media såväl lokalt som ute i landet.
Här har vi samlat länkar till de artiklar och inslag där projektet omnämns.