Styrning - Upphandlingsdriven innovation

Projektet finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket, med Region Gävleborg som projektägare. Projektet drivs operativt av en projektgrupp, med ledning och stöd från en styrgrupp och en referensgrupp.

Projektgrupp

Projektets operativa delar drivs av en projektgrupp.

 • Sigrid Petterssén, projektledare, Region Gävleborg
 • Anette Jonsäll, forskare, Region Gävleborg
 • Emma Strand, ekonom, Region Gävleborg
 • Björn Bergström, jurist, Ramberg Law (upphandlad expert)
 • Federico Favero, Ljuslaboratoriet KTH, (Upphandlad expert)

Styrgrupp

Dessa personer ingår i projektets styrgrupp, som träffas två gånger per år.

 • Gun Hedlund, kultur- och kompetensdirektör, Region Gävleborg - ordförande
 • Magnus Ernström, strateg, Region Gävleborg
 • Kristina Isacsson, verksamhetschef projektkontoret, Region Gävleborg
 • Peter Hautzinger, Inköpschef, Region Gävleborg
 • Britt-Marie Lindström, handläggare, Tillväxtverket
 • Karin Stake, samordnare, Region Gävleborg

Referensgrupp

Referensgruppen spelar en viktig roll i projektet och träffas två gånger per år. Gruppen består av representanter från verksamheter på såväl regional som nationell nivå.

 • Kerstin Angberg-Morgården, Länsstyrelsen Dalarna
 • Klas Danerlöv, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Olle Dierks, Swedish Incubators Science Park (SISP)
 • Charles Edquist, Lunds Universitet, CIRCLE
 • Arnfinn Fredriksson, Mellansvenska handelskammaren
 • Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv
 • Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv
 • Annika Linder, Arbetsförmedlingen
 • Ulrika Malmqvist, Movexum
 • Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten
 • Carina Dahlöf, Silf