Tidigare projekt - Upphandlingsdriven innovation

Projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt bygger vidare på projektet Innovationsupphandling X - med fokus på de äldres måltidssituation.

Syftet med det tidigare projektet, finansierat av Vinnova, var att genom upphandling skapa nya tjänstekoncept med högre kvalitet och större fokus på den faktiska användaren. Projektet pågick mellan 2012-2016 i fyra kommuner inom Region Gävleborg; Ockelbo, Gävle, Ljusdal och Söderhamn. Varje kommun hade sitt eget pilotprojekt, alla inom området äldres måltidssituation.

Målen för Innovationsupphandling X

  • Skapa ett mervärde för användarna/brukarna
  • Skapa nya produkter och tjänster som ger möjligheter för nya aktörer att aktivt involveras i verksamheten
  • Inte vara en dyrare lösning för beställaren
  • Vara förenligt med gällande lagstiftning

I projektet tog man sedan fram modeller som säkrar att behoven i den offentliga upphandlingsprocessen blir kända för beställare, upphandlare och leverantörer.

Ramsjömodellen - The Frame Lake Model

Mest uppmärksammad har den så kallade Ramsjömodellen (The Frame Lake Model) blivit – en modell för att identifiera och möta verkliga behov och som visade sig leda till hållbar landsbygdsutveckling.

Istället för att köra matlådor från Ljusdal upp till Ramsjö en gång i veckan, fick köket på ortens camping och den lokala butiken en nyckelroll. Maten köptes i butiken, som då fick ökad omsättning. Maten tillagades sedan på campingen, som då kunde hålla öppet hela året. Samtidigt som de äldre fick sin mat varje dag. En lösning som har gjort alla till vinnare.

Ramsjömodellen visar tydligt hur viktigt det är att identifiera och utgå från de verkliga behoven i upphandlingsprocessen. När behovet är tydliggjort kan man gå vidare i processen och göra det möjligt för företag att vara leverantör till, eller dela ett leverantörskap med, den offentliga sektorn.

Ramsjömodellen visar att upphandlingar kan driva fram innovationer, men också att varje lösning är unik. Det som passar för en ort eller kommun kanske inte passar i en annan. Sättet att tänka och upphandla kan dock överföras till de flesta områden inom den offentliga sektorn.

På sidan www.innovationx.se kan du läsa mer om Innovationsupphandling X, dokumentation, länkar till artiklar om projektet m.m.