Smart specialisering

Vad är smart specialisering?

Region Gävleborg har ansvar att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för vår region och göra det attraktivt att leva här. Det betyder att vi är en del av det regionala arbetet att samordna utvecklingsinsatser och därför samarbetar med andra offentliga aktörer, företag, forskare, individer och idébärare i samhället.

Smart specialisering i Gävleborg bygger på att samarbetet sker inom områden som är prioriterade, det vill säga områden som har särskilt utmärkta förutsättningar, kompetenser och färdigheter med god utvecklingspotential. Samarbetet ska lägga grunden till att möjliggöra fler innovationer, entreprenörskap och näringslivstillväxt i länet.

De områden som är prioriterade för Gävleborg är;

  • Materialteknologi och hållbar produktion
  • Bioekonomi
  • Smarta hållbara städer och samhällen
  • Hållbart och inkluderande arbetsliv
  • Digitala tjänster och processer

Läs mer om Gävleborgs regionala innovationsstrategi för smart specialisering