Utländska etableringar och investeringar

Vårt jobb är att hjälpa en investerare i sin investering för att i förlängningen utöka antal arbetstillfällen och mångfalden i vårt län.

Invest in Gävleborg hjälper alla företag som planerar att etablera eller expandera sin verksamhet i regionen. Alla våra tjänster är konfidentiella och kostnadsfria. Vi informerar om olika affärs- och investeringsmöjligheter i Gävleborg, och erbjuder tillgång till vårt regionala och globala nätverk.

Invest

Invest in Gävleborg är en regional partner till Business Sweden, den statliga nationella handels- och investeringsfunktionen samt länets kommuner. Kommunerna som har kunskapen om det lokala erbjudandet och därför är mycket viktiga i sammanhanget.

  • Vi tillhandahåller omfattande information om de olika affärsmöjligheterna i Gävleborg.
  • Vi hjälper till att identifiera investeringsmöjligheter i Gävleborg som matchar investerarens intressen.
  • Vi tillhandahåller stödtjänster för att hjälpa en investerare att fatta ett välgrundat beslut om de tillgängliga möjligheterna i Gävleborg.
  • Vi stöder investeraren med praktiska frågor som rör hens planerade investering i Gävleborg, till exempel att guida till de relevanta kontaktpersonerna hos de lokala myndigheterna, leverantörer av hårdvara/maskiner och professionella service-företag i Gävleborg.
  • Information och praktiska råd om hur hen ska gå tillväga när en hen grundar sitt företag i Gävleborg.
  • Hjälp med att hitta och besöka de mest lämpliga platserna i Gävleborg för etableringen.

”Vi finns till hands för att stödja en investerare i varje steg av sin resa, från en inledande förfrågan om information till en utvärdering den utförda investeringen.

Invest In Gavleborg from Region Gävleborg on Vimeo.