Besöksnäring

Region Gävleborg har ansvaret att samordna arbetet med besöksnäringen i Gävleborg.

Arbetet innefattar bland annat:

  • Ansvara för arbetet med att ta fram och regelbundet uppdatera en regional strategi för besöksnäringen i länet.
  • Bevaka vad som händer i omvärlden kring besöksnäringen och aktuella frågor som berör besöksnäringen.
  • Ansvara för att ha en färsk bild av hur besöksnäringen ser ut i länet och hur den utvecklas.
  • Ha kontinuerlig dialog med besöksnäringen och kommunerna i länet för att fånga upp behov för utveckling och driva utvalda frågor vidare.
  • Ansvara för att utvecklingsprojekt inom besöksnäringsområdet ligger i linje med de regionala och nationella styrdokumenten.