Integration

Gävleborgs län är det län i landet som under 2014 tog emot flest flyktingar per capita. Det innebär i sig en välkommen befolkningsökning och möjligheter för länet att stärka sin utveckling.

Samtidigt innebär det att vi ställs inför fler och större utmaningar samt att behovet av samlade insatser ökar. Det är nödvändigt att ta ett större mer övergripande och strategiskt samlat grepp om integrationsarbetet för att nå en mera långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Region Gävleborg har fått ett uppdrag från regeringen att redovisa hur vi jobbar med integration kopplat till regional utveckling och tillväxt. 

Praktiskt arbete för stärkt integration

Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg har diskuterat idén om att gemensamt samla övergripande aktörer i regionen för att vidareutveckla befintligt arbete med en gemensam plattform. Planen är att knyta an till de övriga redan delaktiga aktörerna samt bjuda in fler för att tillsammans skapa ett mer övergripande strategiskt arbete.

Rent praktiskt är tanken att plattformsarbetet, åtminstone till en början även ska finnas i fysisk form och bemannas av befintliga medarbetare i respektive organisation. Något som senare eventuellt kan övergå i någon slags partnerskap.

En integrationsplattform med ett bredare uppdrag kan arbeta gentemot övriga läns/regionaktörer nätverk/ kunskapsstöd/samverkan för att utveckla och genomföra sina respektive uppdrag om stärkt integration.

Kontaktperson:
Carina Löfgren
026-65 02 36
070-388 89 00