Hälsoekonomiska beräkningar

Hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande arbete - exempel från Cancerpreventionskalkylatorn och Hälsokalkylatorn.

Den regionala sammanställningen "Hälsoekonomiska beräkningar av förebyggande av förebyggande arbete - exempel från Cancerpreventionskalkylatorn och Hälsokalkylatorn", kan fungera som ett stöd för prioriteringar av insatser. Det kan vara av intresse för att se de möjliga besparingarna i kostnader om befolkningens levnadsvanor förändras.

Sammanställningen baseras på Cancerpreventionskalkylatorn och Hälsokalkylatorn med statistik från Folkhälsomyndighetens enkät "Hälsa på lika villkor" (HLV) gällande för riket och för Gävleborgs län. Utgångspunkterna är fyra riskfaktorer för hälsa: Fetma, daglig rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol.

Du kan antingen använda hela sammanställningen eller välja ut delar av den. Du kan också göra egna beräkningar i respektive verktyg.

Samhällsekonomiskt - illustration Besparingar - illustration

Vid frågor kring sammanställningen vänligen kontakta Johan Frisk, Samhällsmedicin 072-502 19 33, johan.frisk@regiongavleborg.se

Vid frågor kring det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet vänligen kontakta Camilla Larssen 026-27 92 77, camilla.larssen@regiongavleborg.se