FoU Välfärd

För att Gävleborgs län ska lyckas med långsiktig tillväxt och positiv utveckling förutsätts att länets grundläggande kärnverksamheter avseende vård och omsorg, hälso- och sjukvård, kultur och fritid samt skola och utbildning håller hög standard och god kvalitet.

FoU Välfärd är en självständig enhet för forskning och utveckling inom Region Gävleborg. Enheten arbetar på uppdrag från framförallt kommunerna i länet med studier, uppföljningar och analyser inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Mer information om FoU Välfärd