Nyhetsbrev augusti 2017

Hösten är här och vi har massor på gång!

Nu öppnas nästa års utlysning av forskningsmedel för forskning som främjar regional utveckling, exempel på sådana ansökningar finns inom folkhälsa, kultur, företagande och integration.

Det finns även goda möjligheter till forskningsstöd inom Regionala forskningsrådets utlysning för klinisk forskning som är öppet till och med 15 september.

Missa inte möjligheten att lyssna till professor Staffan Hygge som är ledamot i etikprövningsnämndens kommitté. Han kommer lära oss mer om vad man ska tänka på vid etikprövningsansökningar och vad de brukar ge avslag för. Detta föredrag vänder sig till såväl rutinerade ansökare som nybörjare.

Kraven från myndigheter har ökat avseende prövarens kompetens i kliniska studier (LVFS 2011:19) För att möta dessa krav anordnar vi i Region Gävleborg en GCP- (Good Clinical Practice) utbildning den 11-12 oktober. Anmäl snarast, begränsat antal platser.

Katarina Wijk 
Professor, forskning- och utvecklingschef


Ansökan om forskningsfinansiering 2018 - regional utveckling

1 september-1 oktober finns möjligheten för dig som tillsvidareanställd medarbetare i Region Gävleborgs att söka finansiering för forskning som främjar regional utveckling, för år 2018 och framåt.

Två forskarstuderande antas i samverkan med Högskolan i Gävle. Det finns även möjlighet att söka finansiering för forskningsprojekt eller forskarstudier vid andra lärosäten.   

Ansökningsperioden är 1 september-1 oktober 2017. Ansökan sker i ansökningssystemet Researchweb. Läs mer på sidan Ansökan om finansiellt stöd och Dina forskningsidéer kan göra skillnad.


Utlysning av medel för 2018 - klinisk forskning 

Missa inte chansen att söka medel för klinisk forskning från Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen. Utlysningen är öppen 15 augusti-15 september 2017.

För mer information och ansökningsformulär se: Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen. Vid frågor, kontakta Annette Östling, annette.ostling@regiongavlebog.se, 072-516 58 15.


Inbjudan till föreläsning

Etikprövningsansökan – Vad bör man tänka på?

Professor Staffan Hygge, ledamot i Etikprövningsnämnden, föreläser fredagen den 20 oktober kl 13.00-15.00 i Region Gävleborg. Lokal: Utsikten, Gävle sjukhus. Föreläsningen vänder sig till såväl doktorander, forskningshandledare som seniora forskare.

Välkommen att anmäla ditt deltagande till cfug@regiongavleborg.se. .


Inbjudan till utbildning

Biobanksprov - mycket mer än bara prov

Den 22-23 november 2017 anordnar RBC Uppsala Örebro och Uppsala Biobank en biobanksutbildning i Uppsala.

Utbildningen är riktad till dig som praktiskt tillämpar biobankslagen, t.ex. prövare, forskare, forskningssjuksköterska, läkare, forskarstuderande, personal inom läkemedelsbranschen, biobankssamordnare, biobankskoordinator/kontaktperson etc.

Innehåll:

 • Sjukvårdsintegrerad biobanksservice
 • Dataskyddsförordningen (ersätter PuL 2018)
 • U-CAN
 • Patologens vardag inklusive studiebesök
 • Biobankslagen och etikprövningslagen
 • Uttagsprocesser för biobanksprov
 • Läkemedelsförordningen
 • Biobanksverige workshop

Se inbjudan: Biobanksutbildning i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 22-23 november (.pdf)


Utbildning i Good Clinical Practice - GPC

Kraven från myndigheterna har ökat när det gäller prövarens kompetens i kliniska prövningar (LVFS 2011:19). För att möta dessa krav anordnar CFUG (Centrum för forskning och utveckling) i samarbete med UCR (Uppsala Clinical Research Centre) en GCP-utbildning under två halvdagar för prövare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-kompetens.

Dag: 11-12 oktober 2017

Tid: kl 12:30 – 17:00

Plats: CFUG plan 8, Hiltonhuset

För att få certifikat krävs närvaro vid båda tillfällena. Begränsat antal platser.

Anmälan till cfug@regiongavleborg.se senast den 4 oktober 2017.

Se inbjudan

Kursens innehåll:

 • Introduktion GCP
 • Lagar och Riktlinjer
 • Studiedesign
 • Inför studiestart (sponsors ansvar)
 • Inför studiestart (prövarens ansvar)
 • Biobank
 • Under och efter studien (prövarens ansvar)
 • Händelserapportering (AE, SAE, SUSAR)

Utbildningen kostar 3000 kr/person och bekostas av medel via den lokala noden, CFUG.

Vid frågor, kontakta Region Gävleborgs samordnare av kliniska studier, forskningssjuksköterska Lise-Lotte Sundgren: lise-lotte.sundgren@regiongavleborg.se


Nätverksträff för forskningssköterskor och övrig personal som arbetar med kliniska studier  

Välkommen till nätverksträff torsdagen den 28 september kl 11.00-14.00 i lokal: Kajutan, Gävle Sjukhus (matsalen).

Se inbjudan


Kostnadsfri workshop i SPSS – IBM, Kista

Vid denna workshop får du tillfälle att lära dig nya tekniker inom analys, laborera själv, samt få möjlighet att ställa frågor och diskutera. Dagen inleds med att studera smarta tabeller och fortsätter med trädanalys, en snabbare metod istället för att söka svaret bland 100-tals korstabeller. Sista timmen kommer Karl Wahlin från SYGAIN steg för steg att introducera dig i olika regressionstekniker.

Dag: 5 september 2017
Tid: kl 08.30-13.00
Plats: IBM, Kista Alléväg 60

Anmälan: Anmäl dig senast den 29 augusti till Gunilla Rudander, rudander@se.ibm.com. Ange i ämnesraden: ”Anmälan workshop”. Begränsat antal platser.

IBM bjuder på frukost och lättare lunch.

Föreläsare:

 • Karl Wahlin är filosofie doktor i statistik och har många års erfarenhet som statistikkonsult, senior biostatistiker och som universitetslektor i statistik. Han är en mycket uppskattad föreläsare och har mottagit flera pedagogiska utmärkelser. Karl är konsultations- och utbildningsansvarig i statistisk metodik och SPSS vid SYGAIN.
 • Gunilla Rudander är statistiker och jobbade först på KI med att vägleda forskare i metodval. Från 1993 började Gunilla på SPSS för att ge teknisk hjälp åt kund och säljare, och efter olika tjänster som utbildare och konsult för SPSS-kunderna är hon tillbaka på ursprungstjänsten.

Välkommen, hälsar Gunilla Rudander, IBM SPSS, i samarbete med SYGAIN, en IBM-partner för SPSS www.sygain.se


Ny statistiker

Den 1 september börjar vår nya statistiker Sara Gustavsson hos oss på CFUG. Sara kommer närmast från en anställning som forskarassistent vid Enheten för Hälsometri (Health metrics), avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Sara Gustavsson. Foto: Privat

 Sara har en magisterexamen i Matematisk Statistik, Umeå universitet och en doktorsexamen i Medicinsk vetenskap. Titel på avhandling: Evaluation of Regression Methods for Log-Normal Data Linear Models for Environmental Exposure and Biomarker Outcomes.

Sara har gedigen erfarenhet av undervisning vid Sahlgrenska akademin:

 • Kursansvarig för ”Medical statistics 2”, fortsättningskurs i statistik för doktorander vid Sahlgrenska akademin.
 • Kursansvarig för ”Statistics for analytical chemistry”, kurs i grundläggande statistik för personer som arbetar med analytisk kemi på Sahlgrenska akademin.
 • Handledning vid statistiska datorövningar.
 • Lektioner i användning av statistikprogrammet SPSS.
 • Statistikhandledning vid masteruppsattser (Sahlgrenska akademins läkarprogram).
 • Föreläsningar i grundläggande statistik för studenter vid Sahlgrenska akademin.

Vi hälsar Sara varmt välkommen till Region Gävleborg!


Utlysning av medel för alkoholforskning

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Sista ansökningsdag är fredagen den 15 september 2017, klockan 16.00.

Läs fullständig utlysning och ansök.


Bidrag till forskningsprojekt inom barnsjukvård

Stiftelsen Samariten främjar vården av barn genom att särskilt stödja vetenskaplig forskning och undervisning inom barnhälsovården.

Yrkesgrupper som är berättigade att söka bidrag är; läkare, sjuksköterska, dietist, psykolog, sociolog, lärare, lekterapeut liksom andra personer arbetande inom framför allt medicinsk barnavård.

Ansökningsperiod 15 september-16 oktober.

Stiftelsen Samariten delar i år ut totalt 1 500 000 kr (.pdf)


Disputation – Georg Holgersson, den 27 oktober

Georg Holgerssons disputation som äger rum i Rudbäckssalen, Uppsala universitet, kl 09:00 fredagen den 27 oktober.

Intresserade medarbetare i Region Gävleborg har möjlighet att delta vid disputationen via videokonferensanläggningen i lokalen Älgen, Gävle sjukhus, ingång 11 (Hilton). Välkomna!


Grattis!

Vi gratulerar följande medarbetare som fått vetenskapliga artiklar publicerade:

Andreas Palm, överläkare, Division Medicin-Psykiatri

Peter Magnusson, överläkare, Division Medicin-Psykiatri

Gustav Mattsson, underläkare AT, Division Medicin-Psykiatri

Arne Mordenfeld, övertandläkare, Folktandvården Gävleborg AB

Eva Brandén, överläkare, Division Medicin-Psykiatri

Peter Bögl, överläkare, Division Operation

Johanna Sulku, apotekare, LOV

Publicerade vetenskapliga artiklar


Vi gratulerar våra nyutnämnda docenter

Tomas Weitoft är överläkare vid Reumatologmottagningen i Gävle och forskningshandledare vid CFUG. Han disputerade 2005 med en avhandling om ledinjektioner med kortison, vilket fortfarande är hans huvudsakliga forskningsfält. Han har också studerat skillnader i inflammationsreaktioner i ledvätskor hos patienter med seropositiv och seronegativ reumatoid artrit. I juni 2017 har Tomas erhållit en docentur i reumatologi, vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Hirsh Koyi är överläkare vid Lungmottagning/-avdelning i Gävle. Han disputerade 2001 på Karolinska institutet med sin avhandling ”Lung cancer in the county of Gaevleborg – Epidemiology and importance of infection with Chlamydia pneumoniae”. I juni 2017 har Hirsh erhållit en docentur i lungmedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. I dagsläget är Hirsh aktiv i flera forskningsprojekt inom lungcancerområdet med flera samverkanspartners, både nationellt och internationellt. 

 

 


Forskarna på slottet

Dagens unga och framtidens arbetsliv

Temat för det senaste seminariet vid Forskarna på slottet i Gävle den 9 maj 2017 var ”Dagens unga och framtidens arbetsliv”. Seminarieserien Forskarna på slottet arrangeras i samverkan mellan Region Gävleborg, Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg. Syftet med samarbetet är att forskning och arbetsliv ska mötas och utvecklas tillsammans.

Det blir en mötesplats för utbyte av kunskap, idéer och goda exempel, som i sin tur kan skapa samverkan mellan forskning och arbetsliv.

Landshövding Per Bill hälsade välkommen och Katarina Wijk var en av talarna vid Forskana på slottet.
Foto: Mattias Haräng, Region Gävleborg.

Här kan du ta del av en kortfattad film från seminariet. 


Kontakt

Har du synpunkter eller tips till kommande nyhetsbrev?
Hör gärna av dig till cfug@regiongavleborg.se.

Vill du prenumerera på eller avregistrera nyhetsbrevet?
Skicka ett meddelande till cfug@regiongavleborg.se