Verksamhet

Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet / Region Gävleborg - CFUG

CFUG:s uppdrag

 • CFUG skall stödja och stimulera till forskning och utveckling inom Region Gävleborgs samtliga förvaltningar.
 • CFUG skall bidra till att ökad FoU-kompetens uppnås och används för att förbättra kvaliteten i Region Gävleborgs olika verksamheter.
 • CFUG skall i samverkan med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle bidra till den regionala utvecklingen

Vad gör CFUG?

 • Handledning och rådgivning
 • Stödja personalen i FoU-projekt
 • Arrangera kurser och seminarier
 • Fördela projektmedel

Var finns CFUG?

 • Gävle sjukhus; ingång 11, plan 8
 • Bokningsbar forskningsplats: Hudiksvall sjukhus; hus 2, mittemot biblioteket
 • Bokningsbar forskningsplats: Bollnäs sjukhus; biblioteket
 • Bokningsbar forskningsplats: Sandvikens sjukhus, plan 7 (vid folkhälsosektionen)

CFUG är Region Gävleborgs FoU-enhet, till vilken Uppsala universitet har förlagt ett Centrum för klinisk forskning (CKF). CFUG ska stödja och stimulera forskning och utveckling inom regionens samtliga förvaltningar. CFUG ska bidra till att ökad FoU-kompetens uppnås och används för att förbättra kvaliteten i Region Gävleborgs olika verksamheter. CFUG ska i samverkan med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle bidra till den regionala utvecklingen. 

Uppsala universitet har inrättat och finansierar ett centrum för klinisk forskning i Gävleborg (CKFG) knutet till landstingets FoU-enhet. Tillsammans fungerar de två enheterna som ett Centrum för Forskning och Utveckling inom Region Gävleborg (CFUG).

Syftet med avtalet är att fördjupa det långsiktiga samarbetet mellan universitetet och landstinget. Avtalet avser att utöka och stärka forskningen och utvecklingen inom medicin och farmaci, vårdvetenskap samt hälso- och sjukvårdsforskning.