Doktorandseminiarium

Seminarierna är till för dig som medarbetare under forskarutbildning med finansiering av, eller associering till, Region Gävleborg. Alla seminarier hålls på fredagar 13.00-15.00 på CFUG, ingång 11, plan 8. Välkomna!

Hösten 2018

Fredag 28 september: Muntlig forskningspresentation på engelska: föreläsning och övningar, Maria Wennerström Wohrne, fil dr, pedagogisk utvecklare och Maria Magnusson, fil dr, pedagogisk utvecklare, båda Uppsala universitet.

Fredag 26 oktober: Att samla in data i kvalitativa studier - intervjuer och observationer, Harris Koufidis, doktorand, överläkare och Lennart Fredriksson, fil dr, forskningshandledare.

Fredag 30 november: Propensity Scores - Kan man randomisera en observationsstudie?,
Sara Gustavsson, med dr, statistiker.

Fredag 14 december: Att disputera, Niels Ganzer, doktorand, övertandläkare.

 

Kontakt

Har du frågor kring doktorandseminarier, kontakta gärna forskningshandledare
Lennart Fredriksson, lennart.fredriksson@regiongavleborg.se