Medarbetare under forskarutbildning

Aktuella medarbetare under forskarutbildning med finansiering av, eller associering till, Region Gävleborg.

Alexandra Thornadtsson Underläkare/ AT-läkare
Amal Abu Sabaa Överläkare, onkologi (Personec: Underläkare/ST)
Andreas Palm Överläkare, lungsjukvård
Anke Krämer Övertandläkare, specialisttandvård, Folktandvården Gävleborg AB
Anna Bandert Överläkare, anestesi
Anneli Thylin Sjuksköterska, vuxenpsykiatri
Annika Öst Nilsson Arbetsterapeut, primärvård
Camilla Sandberg Melin Överläkare, ögonsjukvård
Catrine Isehed Övertandläkare, specialisttandvård
Elisabet Sundgren Distriktssköterska, primärvård
Erik Näslund Specialistläkare, anestesi
Fredric Parenmark Specialistläkare, anestesi
Hampus Stigbrand Överläkare, ortopedi
Hans Peter Bögl Överläkare, ortopedi
Harris (Charilaos) Koufidis Överläkare, lung internmedicin
Johan Isaksson Överläkare, lung internmedicin
Johanna Sulku Apotekare, klinisk vårdutveckling
Jonas Nilsson Underläkare/ST-läkare, onkologi
Jonny Nordström Sjukhusfysiker, röntgen
Karin Myrberg Logoped, logopedenheten
Karolina Gullsby Mikrobiolog, klinisk mikrobiologi
Kim Gunnarsson Specialistläkare, kirurgi
Knut Thorbjørnsen Överläkare, kirurgi
Linda Willén Specialistläkare, onkologi
Margareta Genberg Andrén Överläkare, klinisk fysiologi
Margareta Gonzàlez Lindh Logoped, logopedenheten
Maria Lärkefjord Specialistläkare, ögon
Niels Ganzer Övertandläkare, specialisttandvård
Olli-Pekka Leppänen Specialistläkare, röntgen
Per Fessé Sjuksköterska, onkologi
Peter Magnusson Överläkare, hjärtsjukvård
Petter Frühling Underläkare/ST-läkare, kirurgi
Regina Bendrik Fysioterapeut, primärvård
Samuel Ersryd Specialistläkare, kirurgi
Sandra Löfving-Gupta Överläkare, barn- och ungdomspsykiatri
Saraj Abolghasem Överläkare, kirurgi
Thorbjörn Sakari Överläkare, kirurgi
Ylva Strömbom Psykolog, vuxenpsykiatri