Forskare

Aktuella forskare med finansiering av, eller associering till, Region Gävleborg.

Amanda Häggblom Underläkare/ST-läkare, infektionssjukvård
Anders Holmlund Övertandläkare, Specialisttandvården Gävle sjukhus,  Folktandvården Gävleborg AB
Anders Wimo Specialistläkare allmänmedicin, primärvård
Arne Mordenfeld Övertandläkare, Specialisttandvården Gävle sjukhus, Folktandvården Gävleborg AB
Bengt Andrae Överläkare, kvinnosjukvård
Catrine Björn Studierektor, HR
Christer Lindgren Specialisttandläkare, Specialisttandvården Gävle sjukhus,  Folktandvården Gävleborg AB
Dag Rissén Forskningshandledare, CFUG
Erik Torell Överläkare, infektionssjukvård
Erik Wilander Överläkare, Svensk Närsjukvård AB
Eva Brandén Överläkare, lungsjukvård
Eva Sving Sjuksköterska/handläggare, patientsäkerhet
Georg Holgersson Underläkare/ ST-läkare, onkologi
Gunilla Norrman Specialistläkare, barn- och ungdomssjukvård
Gösta Ullmark Överläkare, ortopedi
Hashem Amini Överläkare, kvinnosjukvård
Henrik Wallander Överläkare, ortopedi
Hirsh Koyi Överläkare, lungsjukvård
Ingalill Feldmann Övertandläkare, specialisttandvård, Folktandvården Gävleborg AB
Karin Tillberg Mattsson Forskningsledare, FoU-välfärd
Katarina Wijk Förvaltningschef/forsknings- och utvecklingschef
Khatereh Djavani Gidlund Överläkare kirurgi, forskningshandledare CFUG
Kristina Bröms Familjeläkare/specialist allmänmedicin, forskningshandledare CFUG
Kristina Vroland Nordstrand Arbetsterapeut, barn- och ungdomshabilitering
Lars Karlsson Överläkare, kirurgi
Lars Wesslén Överläkare, infektionssjukvård
Lennart Fredriksson Forskningshandledare, CFUG
Maria Lindberg Ledning, hälso- och sjukvård
Maria Palm Överläkare, kvinnosjukvård
Marianne Lannsjö Överläkare, rehabiliteringsmedicin
Marieann Högman Sjuksköterska/forskningshandledare
Mary Hägg Tandläkare, öron- näsa- halssjukvård
Mats Hallman Klinikchef, Specialisttandvården,  Folktandvården Gävleborg AB
Mats Larsson Utredare, Samhällsmedicin
Michael Bergqvist Överläkare onkologi, forskningshandledare CFUG
Najah Khalifa Överläkare, barn- och ungdomspsykiatri
Patrik Arvidsson Psykolog, vuxenhabilitering
Peter Smith Överläkare, kvinnosjukvård
Sara Gustavsson Statistiker, CFUG
Stefan Bergström Överläkare, onkologi
Tomas Weitoft Överläkare reumatologi, forskningshandledare CFUG
Tony Svahn Sjukhusfysiker, röntgen
Ulrika Östlund Forskningshandledare, CFUG