Workshops

Framtagandet av underlaget görs genom att statistik och branschbedömningar över bristyrken bekräftas eller avfärdas i workshops inom respektive arbetsmarknadsområde, där en bred representation av det lokala arbetslivet medverkar.

Helhetslösningar som stärker vår region

Djupanalyser görs även i träffar med specifika branscher och/eller andra aktörer. Arbetet sker i sin helhet efter en trestegsmodell där behovsbilder identifieras och matchas mot tillgång och efterfrågan. Detta för att sedan utforma lösningar som stärker vår region.

Läs mer i Semaforens workshopmaterial (ppt)