Behov av yrke och kompetens

Ta del av vår sammanställning för att se vilken högskoleutbildning eller vilket yrke som ger arbete i framtiden.

Johner Bildbyra AB
+46 8 644 83 30
info@johner.se
sales@johner.se

Den data som dessa bilder bygger på har hämtats från Arbetsförmedlingens prognosundersökning. Den har sedan brutits ned för de arbetsmarknadsområden som finns i Gävleborgs län.