Plug In 2.0 - Söderhamn

I samarbete med Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB) i Söderhamn och Bollnäs arbetar Plug In i Söderhamn för att minska elevfrånvaron på gymnasial nivå.

Staffangymnasiet i Söderhamn har idag cirka 700 elever utspridda på 13 program, och projektet Plug In fokuserar här på att minska andelen elever som väljer att inte avsluta sin studieexamen.

13 stycken programinriktningar finns på både nationell och yrkesförberedande nivå. Av samtliga program så är den huvudsakliga målgruppen för Plug In de elever som studerar på nationella program (Målgrupp 1) och de elever som läser upp sina betyg på introduktionsprogrammen.  

Så här arbetar vi:

  • Ungdomar erbjuds en regelbunden kontakt med en elevcoach (cirka en till två timmar/vecka), som i sin tur väljer hur denne lägger upp sitt arbete tillsammans med eleven.
  • Eleven får även hjälp av skolpersonal med pedagogisk kompetens som följer upp elevens studieresultat - cirka en timme/vecka.
  • Intervjuer med elevcoachen
  • Möten (två gånger per termin) mellan elevcoach, elevhälsoteam och skolledning gällande uppföljning och analys av resultatet.
  • Utvärdering i slutet av läsåret. 

Plug In Söderhamn
Linda Caldeman linda.caldeman@hufb.se
010-4541406 el. 073-0206846